© Powered by SiteSpirit

 
logo.png

Doelstelling


DOELSTELLING VAN DE STICHTING MILIEUBELANG


De Stichting Milieubelang streeft sinds 1988 naar terugdringing
 
van het broeikaseffect door vermindering van de CONSUMPTIE. 

Daardoor vermindert automatisch ook de uitstoot van CO 2.

Met 80% is CO2 het belangrijkste broeikasgas. 

De Stichting Milieubelang pleit voor  MILIEUBELASTING OP ALLE

PRODUKTEN
naar rato van hun energie-inhoud.

In plaats van de huidige btw-schalen.

Voorlichting over onze CONSUMPTIE en bewustwording van de

CO2 uitstoot die dat veroorzaakt, zijn daarbij essentieel.


Consumptie zal daardoor meer verantwoord plaatsvinden
 
en óverconsumptie zal gelijkmatig afnemen.

De btw op menselijke arbeid en dienstverlening kan/moet daarbij

vervallen -omdat menselijke arbeid op zichzelf niet

milieubelastend is- waardoor de werkgelegenheid weer wordt

bevorderd.

Op onze aarde resteert te weinig voor een menswaardig bestaan
 
van 7,5 miljard mensen!

De 1,5 miljard mensen in Westerse èn ontwikkelde

industrielanden -dat is  20% van de wereldbevolking-

die nú nog 4 maal méér grond- en brandstoffen gebruiken

dan per wereldburger beschikbaar is, zullen aanzienlijk véél

minder  
grond- en brandstoffen moeten gaan gebruiken.

VÉÉL MEER MINDER!